spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

9
0
Ευχαριστημένοι
Πελάτες
1
0
Συνεργαζόμενες
Χώρες
9
0
Αναγνωρισμένα
Πιστοποιητικά
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SA8000?

Το πρότυπο SA8000 είναι ένα διεθνές πρότυπο που εντάσσεται στον ευρύτερο τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ειδικότερα, σχεδιάστηκε από τον Social Accountability International Organization με στόχο να θέσει συγκεκριμένα κριτήρια και προδιαγραφές για τις κοινωνικά αποδεκτές συνθήκες εργασίας και έχει παγκόσμια εφαρμογή και αναγνώριση. Το πρότυπο εστιάζει στην τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων και τη διασφάλιση δίκαιων και ασφαλών εργασιακών συνθηκών, αλλά έχει σχεδιαστεί ώστε να συμπεριλάβει διεθνείς συμφωνίες, όπως η συνθήκη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), η Διεθνής Δήλωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδικά Δικαιώματα.
Ειδικότερα, παρέχει διαφανή, μετρήσιμα και επαληθεύσιμα στοιχεία για την πιστοποίηση της επίδοσης των εταιρειών σε εννέα βασικούς τομείς:

 • Παιδική εργασία
 • Εξαναγκασμένη εργασία
 • Υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας
 • Ελευθερία συνδικαλισμού και συλλογικής διαπραγμάτευσης
 • Διακρίσεις
 • Πειθαρχικές Κυρώσεις
 • Ώρες εργασίας
 • Μισθοδοσία
 • Σύστημα διαχείρισης
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SA8000?
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το πρότυπο SA 8000 αφορά σε όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας, οι οποίες στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την επικοινωνία της επίδοσής τους σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ επίσης θέτει σχετικές απαιτήσεις και στο προσωπικό των υπεργολάβων, επηρεάζοντας ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ SA8000

Παρέχει στον οργανισμό μία απτή απόδειξη προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβους κλπ.) για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την τήρηση δίκαιων και ασφαλών συνθηκών εργασίας

Βελτιώνει την επίδοση και την εικόνα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Διευκολύνει την εσωτερική επικοινωνία της επιχείρησης, κυρίως μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης, αλλά και την εξωτερική με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Βοηθά τον οργανισμό να βρίσκεται σε συνεχή συμμόρφωση με τη νομοθεσία αναφορικά με τα εργασιακά δικαιώματα και την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Συντελεί στη συνεχή βελτίωση των εμπλεκόμενων οργανισμών σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα μέσω του ελέγχου των προμηθευτών και υπεργολάβων

Παρέχει στον οργανισμό ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδίως στις περιπτώσεις όπου τέτοιου είδους πιστοποίηση ζητείται για συμμετοχή σε δημόσια έργα

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT S.A.
ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT S.A.
 • Διότι είναι από τους ελάχιστους φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο, που έχουν διαπιστευτεί από τον Αμερικάνικο φορέα διαπίστευσης SAAS για την πιστοποίηση σύμφωνα με το SA8000
 • Διότι διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Διότι δραστηριοποιείται στην εν λόγω πιστοποίηση εδώ και αρκετά χρόνια με σημαντικό πελατολόγιο στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Διότι διαθέτει ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία σας
 • Διότι μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι θα σας κρατάει συνεχώς ενήμερους για οποιαδήποτε τοπική ή διεθνή εξέλιξη σας ενδιαφέρει ανάλογα με τον τομέα πιστοποίησής σας
 • Διότι είναι σε θέση να παρέχει στην εταιρεία σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

Το σύστημα διαχείρισης κοινωνικής υπευθυνότητας είναι συμβατό με τα υπόλοιπα συστήματα διαχείρισης, που πιθανόν εφαρμόζει ένας οργανισμός, όπως το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος ή υγείας και ασφάλειας εργαζομένων. Ειδικότερα για το πρότυπο ISO 26000,αυτό αποτελεί ουσιαστικά ένα κατευθυντήριο έγγραφο για την κοινωνική υπευθυνότητα, η εφαρμογή του οποίου οδηγεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και μπορεί να προετοιμάσει την εταιρεία για την πιστοποίηση με βάση το SA8000.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΧΥΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ SA8000

Με την ολοκλήρωση επιτυχούς επιθεώρησης πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης της Κοινωνικής Υπευθυνότητας του οργανισμού, ακολουθεί σύντομα η έκδοση του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό ισχύει για τρία συνεχή χρόνια κατά την διάρκεια των οποίων πραγματοποιούνται εξαμηνιαίες επιθεωρήσεις επιτήρησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Παναγιώτης Τζινιέρης

Παναγιώτης Τζινιέρης

SA8000® Program Manager και SA8000® Technical Support

Tel: +30 2106252495

Direct: *303

Mobile: +30 6986410219

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ