Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Με την υπογραφή της EUROCERT το πρώτο IFS ESG check παγκοσμίως στην εταιρεία ΑGROFRUT

Η AGROFRUT - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που εφάρμοσε σύστημα διαχείρισης βιωσιμότητας με τη βοήθεια του IFS ESG Check. Μια εντυπωσιακή ομαδική προσπάθεια που σηματοδοτεί την αρχή για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Το International Featured Standards (IFS), εκπόνησε το IFS ESG Check, μια νέα στοχευμένη αυτοαξιολόγηση για συστήματα διαχείρισης βιωσιμότητας, η οποία μπορεί να επαληθευτεί από φορέα πιστοποίησης. Η έκθεση επαλήθευσης IFS ESG Check από έναν επιθεωρητή της EUROCERT, είναι μια έκθεση την οποία οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν προς εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους.

Η AGROFRUT - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε επικεντρώθηκε στην εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης βιωσιμότητας, το οποίο περιλαμβάνει την πολιτική βιωσιμότητας της εταιρείας, τη δέσμευση των ανώτερων στελεχών στους στόχους βιωσιμότητας και την κατάλληλη δομή. Η εταιρεία ολοκλήρωσε την αυτοαξιολόγηση του IFS ESG Check, η οποία ακολούθως επαληθεύθηκε από την EUROCERT.

Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός αυτοαξιολόγησης και επαλήθευσης από την EUROCERT καθώς και η ανάρτηση της έκθεσης στην βάση δεδομένων του IFS, διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που παρέχονται είναι αξιόπιστα και το διαφοροποιεί από τους ομοειδής ελέγχους. Με τα αποτελέσματα του IFS ESG Check, η AGROFRUT - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε. μπορεί να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα προς την συνεχή βελτίωση και την επίτευξη των στόχων ESG της βιωσιμότητας.