Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021
Newsletter

EUROCERT FRANCE: Ελληνική Πιστοποίηση και στην Γαλλία

Ο Όμιλος EUROCERT, ο μεγαλύτερος αμιγώς Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης και μεταξύ των ελάχιστων ελληνικών πολυεθνικών στον τομέα των υπηρεσιών, ίδρυσε πρόσφατα θυγατρική εταιρεία στην Γαλλία, την EUROCERT FRANCE.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού της Σχεδίου, του οποίου βασικοί άξονες είναι η καινοτομία και η εξωστρέφεια, η EUROCERT, με την κίνηση αυτή, επιχειρεί να εδραιωθεί στην μεγάλη, αλλά και άκρως ανταγωνιστική αγορά της Γαλλίας, ούσα η χώρα αυτή η έκτη κατά σειράν χώρα, στην οποία διαθέτει θυγατρική εταιρία Πιστοποίησης. Με τον τρόπο αυτό πλέον η EUROCERT, δραστηριοποιείται σε 38 χώρες παγκοσμίως, είτε μέσω θυγατρικών της εταιριών, είτε μέσω τοπικών συνεργασιών, καλύπτοντας έναν γεωγραφικό χώρο από την Κίνα μέχρι το Περού.
 
Η δυναμική αυτή ανάπτυξη της EUROCERT σε έκταση, καθώς και η μεγέθυνσή της σε οικονομικούς όρους, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, αυτή της πανδημίας, εδράζεται στις καινοτόμες λύσεις πιστοποίησης, τις οποίες σχεδιάζει και προσφέρει, αλλά και στην αξιοπιστία και διεθνή αναγνώριση των πιστοποιητικών της, παράγοντες για τους οποίους την εμπιστεύονται επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο.